Služby

Nabídkou pokrýváme celou šíři kominických služeb:

Ve fázi projektu

 • posouzení projektu (soulad s ČSN 1443, ČSN 73 4201, stavebním zákonem apod.)
 • výpočet dimenze spalinové cesty
 • projekt komínu při jeho dostavbě do objektu
 • projekt rekonstrukce komínu

Ve fázi přípravy stavby

 • posouzení vhodnosti konkrétního řešení, systému a dodavatele
 • konzultace

Ve fázi realizace

 • dodávka keramických komínových systémů EFFE DUE pro plynná i pevná paliva
 • dodávka nerezových třívrstvých komínů THERMINOX pro plynná i pevná paliva
 • dodávka nerezových soustředných komínů DUALIS pro TURBO plynové kotle
 • dodávka nerezových komínů PGI pro peletkové spotřebiče
 • dodávka nerezových komínových vložek TUBAGINOX pro plynná i pevná paliva
 • dodávka plastových komínových vložek FLEX pro plynná paliva
 • dodávka keramického větracího systému AERO
 • dodávka flexibilního větracího systému CONFORT
 • rekonstrukce poškozených nadstřešních částí komínů
 • opravy komínů
 • frézování komínů
 • vložkování komínů

Ve fázi provozu

Další práce

 • pasportizace komínů
 • konzultace
 • posudky

Všechny práce a dodávky zajišťujeme v nejvyšší kvalitě, naši pracovníci jsou dokonale proškolení odborníci a naší snahou jsou co nejkratší termíny.