Revize

Revize veškerých spalinových cest včetně povinné roční kontroly dle NV č. 91/2010 Sb., resp. ČSN 73 4201 zajišťují revizní technici p. Waltr Sodomka a p. Petr Čejda s oprávněním kominík – revizní technik spalinových cest.

Oprávnění:
ev. č. 004/36–024/2011 – Petr Čejda
ev. č. 071/36–024/2011 – Waltr Sodomka

Oprávnění byla vydána Hospodářskou komorou ČR. Oba revizní technici jsou rovněž členy Společenstva kominíků ČR.